Verwijzers

 

De informatie op deze pagina is bestemd voor verwijzers. 3869 op 22-12-2016. 5126 op 24-04-2018

 

Ik help u om uw patiënt(e) grotere stappen te laten zetten bij herstel, met name van darmklachten, vermoeidheid en depressieve gevoelens.

Het lichaam heeft vanuit de biochemie voedingsstoffen nodig om mee te kunnen werken; de juiste voeding levert dat. Het is echter een gepuzzel om te vinden wát die juiste voeding voor deze individu is; dat is mijn passie. U helpt uw patiënt met uw verwijzing.

 

Mijn speciale aandachtsgebieden zijn: Prikkelbare Darmsyndroom en voedselovergevoeligheid > buikpijn, opgeblazen gevoel, diarree/obstipatie, depressieve gevoelens, vermoeidheid en/of mist in het hoofd. Uw patiënt(e) kan het herstel van deze klachten zien als een 'renovatie-traject'. Ik werk daarom niet met losse consulten, maar alleen met een herstelprogramma: Bouw een Krachtige Buikconditie (BKB).
De zorgverzekeraar draagt vanuit de basisverzekering en vanuit de aanvullende polis bij. De hoogte van de bijdrage hangt af van de situatie. Ik kan uw patiënt(e) hierover informeren.

 

Korte introductiefilm voor verwijzers (~7'30")

 

 

Persoonlijke Traject 'Bouw een Krachtige Buikconditie' (BKB)

Met een afgerond begeleidingspakket bereikt uw patiënt(e) een betere gezondheidswinst dan met enkele consulten. Vergelijk dit met het niet afmaken van een antibioticumkuur; het nodige veranderwerk wordt bij de traditionele dieetaanpak vaak niet snel behaald, waardoor grote kans op terugval naar de oude -niet gunstige- voedingsgewoonten die de pathologische conditie mede hebben laten ontstaan.
De begeleiding vindt 1x plaats in mijn praktijklocatie in Malden (binnen de Psychologie Praktijk Malden, rotonde bij Maldensteijn) of in Molenhoek (binnen Spies & Spreken). De vervolggesprekken kunnen ook daar plaatsvinden of via beeldbellen.

 


 

De gewenste gegevens om op uw verwijzing uw patiënt goed te kunnen begeleiden zijn:

 • naam, adres, pc plaats, geboortedatum
 • uw diagnose
 • uw dieetvoorschrift
 • datum van verwijzing

En verder is de volgende informatie zeer gewenst:

 • medicatie van uw patiënt
 • uitslagen van recente relevante onderzoeken
 • uw wens met betrekking tot rapportage


Naast algemene diëtetiek zijn mijn speciale aandachtsgebieden; dieettherapie bij

 • analyse van en therapie bij (vermeende) primaire of secundaire voedselovergevoeligheid (allergie, intolerantie)
 • diarree en obstipatie, prikkelbaredarmsyndroom (PDS). 
 • FODMaP-dieet (buikpijn, opgeblazen, diarree/constipatie, winderigheid); SIBO-dieet (= voedselovergevoeligheid ten gevolge van bacteriële overgroei in de dunne darm)
 • herstel van ondergewicht/conditie als gevolg van chronische pathologie (infectie, kanker)
 • herstel van ondergewicht/conditie ter voorbereiding van forse medische ingreep (operatie, revalidatie)

Visie
Ik werk vanuit de visie dat ieder mens een energiek en gezond gevoel verdient. Daarvoor is een gezond lichaam nodig. Als het lichaam alle materialen in de juiste verhouding beschikbaar heeft, stelt het zich in dienst van zijn ‘eigenaar’. Door alle materialen via de voeding in de meest optimale verhouding aan te leveren, zal het lichaam zijn best doen om zich herstellen en de gezondheid bevorderen; dat is immers zijn taak vanuit de natuur.

Programma

Sinds enkele jaren werk ik hoofdzakelijk met dieetprogramma's, waarvan de meest effectieve en gekozen is Bouw een Sterke Buikconditie. Hierdoor voorkomt de patiënt dat hij te vroeg afhaakt -vergelijk met het stoppen halverwege een antibioticumkuur- als diens conditie nog niet optimaal is. De kans op terugval naar een slechte conditie is dan te groot. Met een programma begeleid ik uw patiënt totdat deze niet alleen zijn klachten duidelijk heeft verminderd, maar ook in een betere conditie is. Het informatie- en kennismakingsgesprek hiervoor is altijd gratis.  

Werkwijze (video; vanaf 3'50)

Naar aanleiding van uw verwijzing neem ik een voedingsanamnese af. Hierin informeer ik naar de klachtengeschiedenis en naar de levenswijze van uw patiënt. Ook vult uw patiënt mijn Metabole Screeningslijst in. Dit alles geeft mij een beeld van wat er nu speelt en hoe de algemene conditie van uw patiënt is.
Hierna informeer ik wat uw patiënt al weet over zijn diagnose en wat dat betekent voor het eten. Ik krijg dan ook een indruk over diens relevante anatomische en pathologische kennis, diens lichaamsbeeld en ziekte-inzicht. Hiermee kan ik de compliance inschatten - welke voor de programma's altijd hoog is.

De ervaring heeft mij geleerd dat de meeste patiënten weinig idee hebben wat er eigenlijk met hun lichaam aan de hand is. Naar aanleiding van metaforisch beeldmateriaal geef ik hen een korte ‘workshop relevante anatomie-pathologie’. Als uw patiënt namelijk een idee heeft hoe het ‘zieke’ deel van zijn lichaam behoort te werken, kan hij veel beter inschatten welke invloed zijn voedingskeuze heeft op zijn herstelproces.

Daarna stel ik een raamwerk dieettherapie op met een persoonlijke variatielijst; voorbeeld dieettherapie.


Twee of drie weken later evalueer ik met uw patiënt of alles naar wens verloopt; Hoe voelt hij zich? Veranderen de klachten al? Krijgt hij genoeg binnen? Heeft hij geen hongergevoel? Heeft hij genoeg variaties? Kan hij de  dieettherapie volhouden? Zo nee, wat heeft hij nodig om het wel te kunnen volhouden? Soms is dat informatie, soms tips hoe hij het gezin erbij kan betrekken, soms speelt gebrek aan motivatie om te herstellen een rol.


Bij consulten op afspraak: afhankelijk van het gewenste resultaat spreken wij het volgende consult over kortere of langere termijn af. Patiënten die nog onzeker zijn over hun helingsproces komen wat vaker. Patiënten die een goed beeld hebben hoe de voeding van de dieettherapie hun helingsproces beïnvloedt, vragen om langere tussenpozen.

Rapportage

Ik rapporteer u schriftelijk wanneer u mij dat vraagt; als uw patiënt de dieettherapie start, wanneer er iets speciaals is en wanneer hij stopt. U kunt op uw verwijzing aangeven of u meer of minder rapportages wenst en of u rapportages uitsluitend via de e-mail wenst. Graag dan uw e-mailadres vermelden.

Biochemie en Constructie

Als blijkt dat de dieettherapie het helingsproces bespoedigt, maar niet snel genoeg naar de zin van de patiënt, heb ik de optie om vanuit mijn diepere kennis van technische constructieleer en van de biochemie (orthomoleculaire geneeskunde) specifieke levensmiddelen en/of voedingssupplementen voor te stellen. Ik leg de patiënt hierbij altijd uit voor welk biochemisch proces ik welk supplement adviseer, zodat de patiënt kan aangeven of hij hiermee akkoord wil gaan. Orthomoleculaire geneeskunde is in mijn praktijk een hulpmiddel. Ik verkoop geen supplementen en zet ze ook niet standaard in. U hoeft niet te vrezen dat u patiënt met een schoenendoos onnodige en dure supplementen de deur uit gaat.
Ook mag u ervan uitgaan dat er veel onderzoek is gedaan op dit gebied.
Zie onder andere: www.ncbi.nlm.nih.gov en www.medscape.com.

Specifieke Bijscholing oa over

- Laboratoriumdiagnostiek; interpretatie van lab-uitslagen
- Hemopyrrollactamurie: recycling van micronutriënten
- Darmflora: samenstelling en voeding

Voordrachten, Presentaties en Educatie oa

- MBOG-congres Papendal Arnhem 2013: Hartige Voeding
- Weekendschool Nijmegen: Voeding en Zintuigen
- Hogeschool Arnhem en Nijmegen; Voeding en Diëtetiek, stagebegeleiding 4e jaars
- Hogeschool Arnhem en Nijmegen: Voeding en Diëtetiek; gastcollege FODMaP
- ROC Nijmegen: Medische Vakken en Terminologie
- Vita Opleidingen Zeewolde: Voedingsleer
- Terreel (voorheen ANZN) Eindhoven: Voedingsleer Basis en Therapeutische gespreksvoering
- OrthoLinea Waalre: MBOG, samen sterk
- SOE Doorn: MBOG, samen sterk
- Congres Iasi Roemenie (Engels en Duits): zin en onzin van voedingssupplementen
- Internationaal Congres voor Diëtisten (Engels), Helsingor Zweden: voordracht en workshops Health Counselling

Saboterende emoties aanpakken

Als ik tijdens de consulten sterk het vermoeden krijg dat de klachten en/of langzaam herstel sterk beïnvloed wordt de emotionele sabotage, stel ik behandeling met de efficiënte en bijzonder vriendelijke analyse- en therapiemethode van de neuro-emotionele integratie (NEI) voor. Via een spiertest op vegetatieve respons en een speciaal vragenprotocol ontdekt uw patiënt heel snel óf emotionele sabotagegewoonten een rol spelen bij het ontstaan en onderhouden van zijn klachten en als dat zo is, welke dat is/zijn.
Als de patiënt deze emoties exact heeft kunnen benoemen, weet hij vaak ook hoe hij ze moet oplossen. Ik gebruik daarbij onder meer een eye movement–methode, mede bekend uit psychotherapie als EMDR.
Patiënten geven aan deze methode bijzonder prettig te vinden, omdat zij nare belevenissen uit het verleden niet hoeven te herbeleven. Het herkennen en erkennen van de emotie en daarna het kiezen voor het loslaten, is in bijna alle gevallen voldoende om deze saboteur te laten gaan. Het gehele genezingsproces versnelt hierdoor. De patiënt geeft aan of en hoe vaak hij een NEI-sessie wil ondergaan. De NEI-sessie valt niet onder de standaard dieetbehandeling.


Vitality is lid van en aangesloten bij:

Diëtisten Coöperatie Nederland | www.dcn.nu
Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde | www.mbog.nl
Kwaliteitsregister paramedici; diplomaregister|  www.kwaliteitsregisterparamedici.nl
Arts en Auto | www.vvaa.nl
Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging www.pdsb.nl

Kamer van Koophandel  www.kvk.nl