Vergoeding en betaling

Every patient carries her or his own doctor inside.

 Albert Schweitzer

Het is wel de kunst om te weten hoe je per persoon deze 'dokter' naar zijn/haar behoefte voedingsstoffen kunt leveren voor het beste resultaat: en, dat is een vak.

-Jacqueline M. Gerrits

Algemeen (2016-06-15: 4310 hits 6550 op 03-10-2020; 7003 op 19-08-2021) 

Je investeert in je eigen gezondheid, plezier in het leven, kracht, taak en educatie door gebruik te maken van mijn paramedische en orthomoleculaire kennis, uitleg, dieetontwerp, ervaring en begeleiding in te huren. Jouw bijdrage is voor het complete pakket van onze contacttijd, de waarde van mijn investering in opleidingen-studies-ervaring-competenties-bedrijfsvoering en voor mijn huiswerk dat uit onze contacten voortkomt. Na ontvangst van jouw betaling, ontvang je de  relevante documenten en materialen. Je betaalt dus rechtstreeks aan mij en daarna kun je een jouw tegemoetkoming declareren bij uw zorgverzekeraar. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars.

Zorgverzekeraars dragen afhankelijk van jouw polis bij ...

... aan de kosten van de jouw consult Orthomoleculaire Geneeskunde vanuit de aanvullende polis. Ik heb hiervoor agb-code 90-045122. Zie hier welke tegemoetkoming uw zorgverzekeraar geeft aan MBOG-leden. Zie ook de richtlijnen van jouw verzekeraar met betrekking tot niet gecontracteerde zorgverleners en met betrekking tot telefonische consulten. Vanuit de wet moet jouw zorgverzekeraar een deel van jouw consultkosten vanuit de basisverzekering vergoeden, zoals dat in haar regels vermeld staat en als je jouw premie hebt betaald. De hoogte van dit percentage staat op de website van jouw zorgverzekeraar. Zie ook Zorgwijzer.nl.

Vanaf 01-april-2016 betaal je geen btw over jouw consult Orthomoleculaire Geneeskunde: zie hiervoor Staatscourant de dato 29-maart-2016.
Wel betaal je 21 procent btw over algemene voorlichting of voedingsadvies, zoals bij sport, zwangerschap of omdat je gewoon wilt weten of je op de goede weg bent.

De zorgverzekeraars dragen door de Vrije Toegankelijkheid Diëtetiek vanaf 01-januari-2014 vanuit de basisverzekering bij aan jouw consulten bij de diëtist, ongeacht of je op verwijzing van jouw behandeld (tand)arts of medisch specialist komt of niet. Deze vergoeding gaat in als je jouw eigen bijdrage van het kalenderjaar is verbruikt. De vergoeding vanuit de aanvullende verzekering gaat direct in. Zie voor dit alles jouw eigen polisvoorwaarden.

Als je verhinderd bent, graag je afspraak op zijn laatst de werkdag ervoor voor 17:00 uur verzetten via 024-3584177, anders breng ik de voor jou gereserveerde tijd in rekening.

 

Tarieven van jouw investering in jezelf 2021

(onder voorbehoud)

Bouw een Krachtige Buikconditie (28 E) > MEEST GEKOZEN: 490 euro

3 maandenprogramma voor het herstel van de darmen en basisconditie;
Eerste consult: 2 uur contacttijd, dieetanalyse klachten, educatie + globaal dieetontwerp, suppletieadvies, onbeperkt digitaal vragen stellen, 3 voortgangsgesprekken met aanpassing van dieet- en/of suppletieadvies, ondersteuningssuggesties en een evaluatieconsult: klik hier voor de inhoud.
Vrijblijvend informatiegesprek afspreken: 024-3584177.

 

Dieetadvies (DIY-klein traject; 10 E): 199 euro

Eerste consult: 2 uur contacttijd; dieetanalyse klachten + globaal dieetontwerp, suppletieadvies, vier weken onbeperkt digitaal vragen stellen en na vier weken het evaluatieconsult: .
Vrijblijvend informatiegesprek afspreken: 024-3584177.

 


Bouw een Krachtige Mind (32 E): 560 euro

3 maandenprogramma voor herstel van de darmen, basisconditie en geestelijk kracht.
Eerste consult 2 uur: doelstelling geestelijke steun, dieetanalyse voor lichamelijke en geestelijke conditie, dieetadvies, suppletieadvies, 3 dieetconsulten en 3 NEI-consulten. 
Vrijblijvend informatiegesprek afspreken: 024-3584177.

 

Corona-pakket (28 E): 490 euro

3 Maandenpakket om aan te sterken na een corona-infectie, ook na ziekenhuisopname.
Eerste consult: 1 uur: doelstelling bepalen; dieetanalyse voor lichamelijke en geestelijke conditie; dieet- en suppletieadvies; 12 consulten van 30 minuten, naar behoefte te plannen; onbeperkt digitaal vragen stellen; boek met aansterkingsrecepten.
Vrijblijvend informatiegesprek afspreken: 024-3584177.

 

Top Energie Voedingsplan (100 E): vanaf 1990 euro

jaarprogramma. Omdat dit maatwerk is, hangt de prijs samen met jouw wensenpakket; vanaf 1999 euro.
Analyse-strategiegesprek-planning, educatie, dieetontwerp, suppletieadvies, onbeperkt digitaal vragen stellen, NEI-sessies en coaching om stress om te zetten, gratis bijwonen van alle lezingen, 10 voortgangsgesprekken met aanpassing van dieet- en/of suppletieadvies,een evaluatieconsult en wat we verder in deze fase afspreken.
Het oriënterend persoonlijk intakegesprek op locatie Malden of telefonisch intakegesprek: geen kosten.

Orthomoleculair geneeskundig advies
Los consult per uur: 80 euro.

 

VIP-dag-pakket 
Kort pakket in één dag met relevante workshop naar keuze op een verwenlocatie in/rond noord-Limburg (10:00 - 16:30 uur) of naar keuze tijdens de corona-periode op jouw eigen locatie; inclusief orthomoleculaire lunch en goody bag; Analyse-strategiegesprek-planning, educatie, dieetontwerp, suppletieadvies, 3 maanden onbeperkt digitaal vragen stellen, persoonlijke menuplanning leren maken; NEI-sessies en coaching om stress om te zetten, drie voortgangsgesprekken met aanpassing van dieet- en/of suppletieadvies,een evaluatieconsult en wat we verder in deze fase afspreken.
Het doel van deze dag en pakket is een snelle start kunnen maken en in 3 maanden dat doen wat nodig is om jouw afgesproken doel te halen. Vanaf 997 euro, excl btw. De inhoud is in overleg.

Dieetverklaring voor de belasting
In deze verklaring geef ik aan in welke periode u dieetadvies heeft gekregen. Daarbij is de start het eerste consult van het kalenderjaar. Afhankelijk van de eindsituatie geldt uw dieet de rest van het kalenderjaar of tot het consult van de evaluatie (voorkeur). Voor een dieetverklaring is minimaal één consult per jaar noodzakelijk om de noodzaak van het dieet te evalueren. De verklaring kan tot maximaal vijf jaar terug worden afgegeven. Kosten verklaring afgeven: 1 eenheid (15') consulttijd van 20 euro.
In het jaar van het BKB, VIP-dag en jaarpakket is de verklaring inclusief.

No Show
Als u verhinderd bent, kunt u uw consult tot 24 uur van tevoren kosteloos verzetten.
Daarna krijgt u, als u niet komt, een rekening van 80 euro per uur voor de voor u gereserveerde tijd.

Bedrijfspakket
Inhoud in overleg als basis voor de investering.

Betalingsherinnering
Na de 2e herinneringsnota wordt het verschuldigde bedrag door de administrateur verhoogd met de kosten van de extra administratie- of incassokosten. Ik heb u mijn deel van het traject geleverd, ik ga ervan uit dat u uw deel levert en dat een 2e herinnering niet nodig is. Mocht u een betalingsuitdaging hebben, wilt u dan contact opnemen; we kunnen altijd tot een goede oplossing komen.

Kamer van Koophandel: 09210859 Arnhem: vestiging 000008249784.